Zvukotesné

  1. Laminát

  2. Akusticky izolačné fólie

  3. hliníkový rámček

  4. molekulárna sieť

  5. tesnenie


Akustický izolačné sklá chránia proti hluku z vonkajších zdrojov- ulice, vlaky, lietadlá, priemysel, školy. Zaistenie ticha v miestnosti podstatne ovplyvňuje pocit pohodlia a možnosť sústredenia. Akustický izolačné skla je možné používať vo všetkých druhoch otvorových výplní. Musia byť vybrané v závislosti na charaktere hluku, pred ktorým sa chcete chrániť.