UniTherm

Unitherm brana

Nová generácia sekcionálnych garážových brán WISNIOWSKI predstavuje bezprecedentnú kvalitu založenú na mnohých jedinečných technických riešeniach. Aby sme vytvorili prelomový výrobok, museli sme sa vrátiť ku kľúčovému prvku sekcionálnych brán, ktorým je PANEL.

Dvere UniTherm spĺňajú prísne normy, pokiaľ ide o odolnosť proti prenikaniu vetra a vody, ako aj o priepustnosť vzduchu. Tieto parametre majú vplyv na predĺženie životnosti dverí a pomáhajú zachovať ich vizuálnu príťažlivosť po mnoho rokov.

Špecifikácia

  • INNOVO panel 60mm
  • EFEKTÍVNA TEPELNÁ IZOLÁCIA
  • FUNKČNOSŤ A BEZPEČNOSŤ ako štandard