UniPro

UniPro

Sekcionálne brány UniPro sú najkomfortnejším a najpohodlnejším riešením pre vašu garáž.

Naše brány sú teplé brány s koeficientom U podobným ako pri viackomorových oknách, ktoré sa používajú pri energeticky úsporných stavbách. K tomuto nízkemu súčiniteľu prispievajú panely vyplnené polyuretánovou penou vyrábanou v našom vlastnom závode a systémy tesnení.

Index zníženia hluku: Rc=23 dB

Špecifikácia

  • záves dverí zo 40 mm oceľových plechov vyplnených polyuretánovou penou bez obsahu freónov
  • konštrukcia z pozinkovaných oceľových prvkov
  • krídlo brány sa pohybuje vo vertikálnych vedeniach a je zavesené pod stropnými horizontálnymi vedeniami
  • dvere sú izolované zo všetkých štyroch strán
  • spodný panel je vybavený tesnením proti poveternostným vplyvom
  • k dispozícii sú verzie s ručným a elektrickým ovládaním
  • tesnenie medzi horným panelom a nadpražím môže byť namontované na nadpraží alebo na hornom paneli