UniPro RenoSystem

Reno system brana

Pri obnove ide o prispôsobenie funkčnosti súčasnej budovy potrebám jej používateľov. Cieľom renovácie je zvyčajne zlepšenie estetickej kvality budovy.
Naše riešenia pre renováciu umožňujú inštalovať sekcionálne garážové brány do garážového otvoru bez ohľadu na stavebné podmienky, a to aj v prípade, že budova nemá nadpražie alebo bočný priechod. Zlepšite funkčnosť a vzhľad svojej garáže pomocou našich renovačných riešení.

Konštrukcia je vyrobená z dverných zárubní prispôsobených na montáž do otvorov bez nadpražia alebo bočného priehľadu alebo s nerovným povrchom steny. Táto konštrukcia pozostáva zo systému fasádnych panelov vo farbe dverného krídla, čo zaručuje skvelý vzhľad bez potreby ďalších dokončovacích prác.

RenoSystem rieši množstvo potenciálnych problémov, ktoré by mohli nastať pri výmene garážovej brány. Konštrukcia sa montuje priamo na existujúce povrchy pomocou systému uholníkov, ktoré v spojení s fasádnymi panelmi preberajú funkčnosť chýbajúcich prvkov steny.