Plastové okno Aluplast IDEAL 7000 New

Technická špecifikácia

 • profil triedy B,
 • 6-komorová konštrukcia,
 • stavebná hĺbka 85 mm,
 • v štandarde otvorená oceľ s hrúbkou 1,5 mm,
 • blokovanie nesprávnej polohy kľučky v štandarde (okno RU),
 • kovanie štandardne vybavené dvomi bodmi proti vlámaniu na jednom krídle,
 • možnosť použiť výstuže Ultradur High Speed v ráme,
 • biele a hnedé jadro,
 • systém vybavený dvomi tesneniami,
 • možnosť použitia skrytého kovania,
 • zasklenie sklami do hrúbky 51 mm,
 • štandardná zasklievacia súprava je 4/16Ar/4th [Ug=1,1]*,
 • k dispozícii vo verzii s plochým krídlom,
 • systém kompatibilný so systémom Ideal 8000,
 • odporúčané pre energeticky úsporné stavby.

Technológia

Adekvátne vetranie miestnosti môže byť veľmi dôležité pre zdravie ľudí v nej. Najefektívnejším spôsobom zlepšenia vetrania miestnosti je inštalácia difúzorov. Difúzory nepozorovane privádzajú do interiéru prúd čerstvého vzduchu. Z našej ponuky odporúčame tlakové alebo hygroskopické difúzory. Druhé z nich fungujú automaticky a nevyžadujú si väčšiu účasť pri ich obsluhe, preto sú oveľa pohodlnejším riešením. Difúzory sú namontované v hornej časti okna.

Vzhľadom na potrebu neustáleho prísunu čerstvého vzduchu sa oplatí pozrieť si ďalšiu položku z našej ponuky. Je to kovanie s tzv. stupňovitým vyklápaním. Precízne naprojektovaná konštrukcia umožňuje vyklopiť krídlo v niekoľkých polohách – od minimálneho odklopenia až po vyklopenie. Vďaka tejto funkcii získa používateľ možnosť prispôsobiť intenzitu vetrania potrebám, preferenciám alebo vonkajším atmosférickým podmienkam. Navyše majú všetky krídlovo-výklopné okná z našej ponuky štandardne v rohu mikrovetranie.

Ak zabezpečíme, že okno spĺňa všetky najdôležitejšie funkcie, stojí za to venovať pozornosť aj jeho estetickým hodnotám. Riešenie, ktoré odporúčame z praktických aj estetických dôvodov, je pohyblivý stĺpik. Ide o alternatívu pevného stĺpika. Po otvorení okna nám umožní získať väčší voľný priestor. Svetlo z okna nebude tienené, pretože pohyblivý stĺpik je trvalo spojený s jedným z krídel.

Bezpečnosť

Okná vyrobené na základe systému 7000 New sú vybavené kovaním Maco Multi-Matic. Konečný výber kovania však závisí od individuálnych potrieb a požiadaviek zákazníka. V štandarde je kovanie vybavené dvomi závesmi odolnými proti vlámaniu na jednom krídle a čapmi, ktoré sťažujú vlámanie s reguláciou prítlaku. Krídlovo-výklopné okná sú v štandarde tiež vybavené blokovaním nesprávnej polohy kľučky, ktorá je integrovaná s krídlovým zdvíhačom. Voliteľne môže byť kovanie vybavené ďalšími prvkami, ktoré zvyšujú triedu jeho odolnosti proti vlámaniu. Oplatí sa siahnuť napríklad po kľučkách s kľúčom, vďaka čomu bude otvorenie okna zvonka mimoriadne náročné.

Pre ľudí, ktorí ocenia najmä bezpečnosť, odporúčame vybaviť okná sklami odolnými proti vlámaniu triedy P2 (dve sklenené tabule a dve vrstvy fólie) a P4 (dve sklenené tabule a štyri vrstvy fólie). Stojí za zmienku, že sklá triedy P4 považujú poisťovne za dostatočné zabezpečenie budovy, čo vedie k zníženiu poistného až o 10 %. Z tohto dôvodu by sa mali okná so sklami s odolnosťou proti vlámaniu triedy P4 montovať nielen do verejných budov, ale aj rodinných domov.

Ďalšou ochranou môžu byť kontaktné snímače, t. j. magnetické snímače otvorenia okna a poplachová slučka v skle. Prvé riešenie spustí poplach pri zmene polohy kovania. Druhé riešenie sa zasa aktivuje, keď sa rozbije sklo alebo sa naruší jeho štruktúra.

Bezpečnosť používania určite zvýši tzv. anglické vyklápanie s kľučkou TBT. V tomto prípade je kovanie skonštruované tak, aby sa kedykoľvek zabránilo otvoreniu okna, avšak súčasne zostane sprístupnená možnosť vyklápania okna.

Energetická úspora

Moderná architektúra si vyžaduje nové štandardy v technickej, funkčnej a estetickej sfére. Okná vytvorené na základe systému 7000 New sú úplne novým prístupom k energetickej hospodárnosti. Znamenajú tiež medzník vo výrobe okien z PVC. Nové možnosti vytvára technológia Powerdur inside, ktorá umožňuje odstrániť oceľovú výstuž z rámu. Jednou z možností tohto systému je nahradiť oceľovú výstuž v ráme špeciálnymi termoplastickými vložkami vystuženými polymérom Ultradur High Speed. Odstránením ocele z rámu sa zároveň odstránia tepelné mosty. Je to tiež možnosť získať ešte lepšie parametre tepelnej priepustnosti tvaroviek.

Profily so stavebnou hĺbkou 85 mm vytvárajú skvelé možnosti z hľadiska výberu zasklenia. Štandardne sú okná vybavené dvojsklom. Stačí však osadiť okná trojsklom, aby ste dosiahli koeficient tepelného priestupu Uw na úrovni 0,88 W/m2K. Pre zákazníkov, ktorí oceňujú tepelný komfort, odporúčame aj teplé dištančné rámiky, ktoré nielen zvýšia tepelnú účinnosť skla, ale aj znížia riziko dočasnej kondenzácie vodných pár na ňom.

Odporúčame tiež, aby ste si pozreli jednu z najnovších položiek v našej ponuke. Sklá Climaplus 4S sú úplnou novinkou a majú selektívny povlak, ktorý znižuje nielen náklady na vykurovanie, ale aj na klimatizáciu miestností v teplom počasí. Sklo prepúšťa oveľa menej slnečnej energie, preto môžete v lete ľahko udržiavať v miestnosti príjemnú vnútornú teplotu. V zime bude sklo Climaplus 4S efektívnou bariérou proti úniku tepla zvnútra. Sklo sa odporúča predovšetkým na použitie vo väčších výškach s veľkým presklením na južnej, juhozápadnej a juhovýchodnej strane.

Estetika

Získať vhodné používateľské a funkčné parametre okien je možné aj použitím vhodných doplnkov. Na dosiahnutie nižšieho koeficientu tepelného priestupu okna ho treba vybaviť teplými dištančnými rámikmi.Praktickosť a funkčnosť ich použitia pri zasklení vyplýva zo skutočnosti, že zabraňujú nadmernému znižovaniu teploty okien zvnútra. Materiál, z ktorého sa teplý dištančný rámik vyrába, obmedzuje výskyt kondenzácie vodných pár na skle.

S ohľadom na starostlivosť o zdravie ľudí bývajúcich v budove by okná mali byť vybavené difúzormi. Ich hlavnou úlohou je zabezpečiť prísun vzduchu zvonka, čo zabezpečí výmenu vzduchu. Vďaka difúzorom sme schopní regulovať vlhkosť v budove a zabrániť tvorbe plesní a húb. Ich montáž je mimoriadne dôležitá aj z bezpečnostných dôvodov. Difúzory musia byť umiestnené na oknách v miestnostiach, kde sa nachádzajú plynové kotly, kozuby, kachle a plynové variče.

Investorom, ktorí chcú, aby ich okná nadobudli trochu viac elegantný vzhľad, odporúčame doplniť okná ozdobnými stĺpikmi. Stĺpiky plnia hlavne dekoratívnu funkciu. Z našej ponuky môžeme použiť okrem iného vnútrosklené stĺpiky a nalepované stĺpiky. V závislosti od typu sa vybrané stĺpiky umiestňujú medzi sklenené tabule alebo nalepujú na povrch skla.

Aby sme ešte viac zvýšili estetickú hodnotu okien, môžeme ich vybaviť kovaním Multi-Power, čiže veľmi populárnym tzv. skrytým kovaním. Kovanie je skryté v zlome a pri zatvorenom krídle ho vôbec nevidno. Skryté môžu byť aj obe lišty posuvného stĺpika, drážky pohonu, závesy a ďalšie funkčné prvky. Vďaka tejto úprave získava okno elegantný vzhľad a jeho konštrukcia sa stáva mimoriadne vyváženou. Okrem estetických vlastností skrytého kovania si zaslúžia pozornosť aj jeho praktické aspekty. Používateľ získa okrem iného možnosť 3D nastavenia a integrovaného nastavenia rozsahu otvárania krídla.

Farby