Multi Slide (ST)

Schémy realizácií posuvných okien, ktoré umožňuje daný systém

Multi-SLIDE (ST) - zasklenie do 33 mm, možnosť rozšírenia o ďalšie súbežné dráhy. Niekoľko krídel umiestnených v samostatných dráhach sa po otvorení zasúva na seba a otvára veľký okenný otvor. Systém je vhodný tiež pre výrobu balkónových dverí. Jedná sa o najlepší zo všetkých troch systémov z hľadiska tepelno izolačných vlastností. Tento systém obsahuje dva rámy so stavebnou hĺbkou 80 a 96 mm. Na výber sú dva druhy vozíkov. Jeden typ pre prípustnú hmotnosť krídla do 120 kg a druhý do 150 kg. Použitie špeciálneho profilu rámu alebo zárubne, ktorý plní funkciu dodatočnej posuvnej dráhy, umožňuje výrobu konštrukcie s väčším počtom dráh. Vďaka tomu je možné dosiahnuť efekt podobný ako pri skladacích dverách, kde sa niekoľko krídel po otvorení zloží na jednu stranu a vytvorí jeden nerozdelený svetelný otvor.

Špecifikácia

  • zasklenie až 33 mm,

  • dva rámy so stavebnou hĺbkou 80 a 96 mm,

  • dva druhy vozíkov - jeden typ pre prípustnú hmotnosť krídla do 120 kg a druhý do 150 kg

Parametry

Stavebná hĺbka : 80 mm , 96 mm
Hrúbka zasklenia : 4-33 mm
Maximálna hmotnosť krídla : 150 kg
Maximálne rozmery krídla : 700x2300mm nebo 1300x1950mm
Počet jazdných dráh : 2 nebo ľubovoľný počet

Farby