Krídlové brány

MODERNÝ PRÍSTUP K TRADIČNÝM RIEŠENIAM

Krídlové brány predstavujú najúspornejšie uzatvorenie garáže. Zárukou nízkej ceny a bezchybnej činnosti je použitie jednoduchých a osvedčených riešení.

Charakteristické vlastnosti:

 • zárubňa a krídlo sú vyrobené z pozinkovaných oceľových profilov, bez tepelnej prepážky
 • výplň krídla tvorí pozinkovaný oceľový plech - trapéz T-10, so zvislou, horizontálnou a šikmou výplňou
 • prvky zárubne sú navzájom spojené prostredníctvom skrutkových spojov
 • zarážka otvorenia krídla
 • stopka obmedzujúca neriadený pohyb pri zatváraní
 • zarážka závesov - zabezpečuje bránu proti spadnutiu krídla

FUNKČNOSŤ A BEZPEČIE

 1. Zabezpečenie pántov - zabezpečuje pred eventuálnym vysadením krídla
 2. Zarážka otvárania - kontroluje krídla proti prílišnému otváraniu
 3. Zarážka zatvorenia - chráni otvorenú bránu pred nechceným zatvorením
 4. Skrutkové spoje - zaručujú stálosť celej konštrukcie, ktorá je vyrobená z galvanizovanej ocele
 5. Brána zateplená - môže byť použitá v tepelne izolovaných garážach
 6. Samozamykacia - priečky sú inštalované na štyroch bodopch (na vrchnej a spodnej časti) a chránia dvere pred otvorením inou, neoprávnenou osobou

Vodorovná výplň, so symetrickým podielom krídiel

Vodorovná výplň, brána s vodorovným presklením a krátkou ventiláciou

Jednokrídlová brána s výplňou plech T-10, vodorovná výplň

Vzory

Krídlová brána dvojkrídlová, vzor 6

Zvislá výplň