Dual Slide

Schémy realizácií posuvných okien, ktoré umožňuje daný systém:

Systém Dual SLIDE umožňuje používať zasklenie do hrúbky 19 mm. V rámci tohto systému je možné vyrobiť posuvné okná podľa rôznych schém, naviac použitie troch jazdných dráh rozširuje možnosti o ďalšie kombinácie. Vďaka väčšej šírke krídla sa zvýšila maximálna hrúbka zasklenia na 19 mm, čo umožňuje dosiahnuť lepšie tepelno izolačné parametre. Maximálna hmotnosť krídel v tejto konštrukcií činí 60 kg.Špecifikácia

  • maximálna šírka zasklenia 19 mm

  • maximálna hmotnosť konštrukcie 60 kg

Parametre

Stavebná hĺbka : 60 mm
Hrúbka zasklenia : 4-19 mm
Maximálna hmotnosť krídla : 60 kg
Maximálne rozmery krídla : 550x1700mm nebo 1300x1350mm
Počet jazdných dráh : 2 nebo 3

Farby