Plastové okno Aluplast Blockprofil NL

Technická špecifikácia

 • profil triedy "B",
 • hrúbka rámu 120 mm,
 • hrúbka krídla 70 mm,
 • 3-komorová konštrukcia rámu,
 • 5-komorová konštrukcia krídla,
 • blokovanie nesprávnej polohy kľučky v štandarde (okno RU),
 • dva závesy odolné proti vlámaniu v štandarde,
 • mikrovetranie v štandarde (okno RU),
 • systém 2 tesnení,
 • biele alebo krémová jadro,
 • možnosť vyhotovenia technológiou HFL,
 • možnosť použitia skrytého kovania,
 • možnosť montáže centrálnej kľučky,
 • možnosť zasklenia do hrúbky 41 mm,
 • štandardná zasklievacia súprava je 4/16Ar/4th [Ug=1,1]*.

Energetická úspora

Z konštrukčných dôvodov nie je možné v oknách vyrobených systémom Blockprofil NL používať tradičné difúzory. Odporúčajú sa difúzory na sklách. Odporúčame nasledujúce modely difúzorov: Renson THM 90 (na 24 mm zasklenia) a Renson AR 75 (na 36 mm zasklenia).

Difúzory na sklách fungujú na rovnakom princípe ako tradičné difúzory, ale ich montáž na okno si nevyžaduje narušenie okenného rámu. Upevňujú sa medzi okenné krídlo a okenné sklo, čím sa znižuje ich výška. Dĺžka difúzora zodpovedá šírke zasklenia a na ukončeniach sú prvky umožňujúce regulovať prúdenie vzduchu.

Pretože okná Blockprofil NL majú krídla vyrábané systémom Ideal 4000, možno v nich využiť všetky doplnky z našej ponuky. Štandardné dvojsklo je možné nahradiť trojsklom. Okná môžu byť vybavené stĺpikmi, teplými rámikmi, sieťkami proti hmyzu a ďalším príslušenstvom.

Vzhľadom na bezpečnosť používania ich odporúčame doplniť kľučkami Secustik Hoppe s kľúčom alebo anglickým vyklápaním s kľučkou TBT. Obe riešenia sa tešia mimoriadnej obľube rodičov. Zámka v kľučke s kľúčom je účinnou ochranou pred jej otvorením deťmi. Kľučka však úplne blokuje možnosť akéhokoľvek otvorenia okna. Anglické vyklápanie, naopak, zablokuje možnosť okno otvoriť, ale umožňuje jeho vyklápanie.

Farby

Estetika

Okná vyrobené systémom Blockprofil NL (rám NL a krídlo s profilom Ideal 4000 triedy A) poskytujú neobmedzené možnosti dotvorenia elegancie fasády a interiéru budovy. Okná Blockprofil NL sa vyrábajú v desiatkach farebných povrchov a povrchov imitujúcich drevo. Môžu mať fóliu z jednej strany, dvoch strán alebo môžu byť dvojfarebné. V poslednom prípade má okno inú farbu zvonka a inú farbu zvnútra. Tak dosiahneme, aby okno ladilo so vzhľadom fasády aj interiéru.

Vďaka modernej výrobnej linke na zváranie v systéme HFL môžeme zákazníkom ponúknuť dokonalú imitáciu dreva.

Systém HFL je inovatívny spôsob spájania rámov a krídel z PVC, charakteristický pre drevené okná. V bežných oknách z PVC je línia zvaru pod uhlom 45°. V profile HFL sú profily spojené pod uhlom 90°. Okná tak získajú veľmi zaujímavý vzhľad, ktorý sa po aplikácii drevenej fólie nebude líšiť od vzhľadu drevených okien.

Ďalšou výhodou použitia tohto riešenia je cena. Okná vyrobené v systéme HFL sú oveľa lacnejšie ako klasické drevené okná.

Okná vyrobené na základe systému Blockprofil NL môžu byť vybavené kovaním Multi-Power, tzv. skrytým kovaním. Kovanie je skryté v zlome a pri zatvorenom krídle ho vôbec nevidno. Skryté môžu byť aj obe lišty posuvného stĺpika, drážky pohonu, závesy a ďalšie funkčné prvky. Touto úpravou získava okno elegantný vzhľad a jeho konštrukcia sa stáva mimoriadne vyváženou.

Zaujímavým riešením, ktoré je možné použiť v oknách vyrobených v systéme Blockprofil NL, je centrálna kľučka. Získame tým možnosť montáže kľučky v symetrickej osi.

Funkčnosť

Okná vyrobené systémom Blockprofil NL sú vhodné na montáž v novopostavených aj zrekonštruovaných budovách. Široké rámy vybavené vonkajšími prírubami umožňujú jednoduchú a estetickú montáž okien v budovách z fasádnych tehál (Klinker) bez potreby omietky. Veľké oceľové výstuže v ráme umožňujú realizovať veľké konštrukcie a zároveň zachovať príslušné statické parametre.

Systémom Blockprofil NL vyrábame nielen okná, ale aj dvere (otváranie dovnútra aj otváranie von).

Bezpečné používanie okien zabezpečujú dva závesy odolné proti vlámaniu na jednom krídle, čapy odolné proti vlámaniu s nastaviteľným prítlakom a blokovanie nesprávnej polohy kľučky, ktorá je integrovaná so zdvíhačom krídla. Uvedené prvky sú štandardne nainštalované v každom našom krídlovo-výklopnom okne. Okrem toho môžu byť okná vyrobené v systéme Blockprofil NL doplnené brzdou otvorenia, ovládanou kľučkou alebo stupňovitým vyklápaním. Uvedeným riešením získame namiesto jednej polohy viacero polôh vyklopenia krídla. Aby sa aktivoval tento mechanizmus, jednoducho otočte kľučku nahor, vyklopte krídlo od rámu na požadovanú vzdialenosť a zablokujte krídlo v danej polohe otočením kľučky o 45 stupňov nadol. Kovanie zmení polohu a umožní odklopiť okno. Na zvýšenie používateľského komfortu sú okná vyrobené systémom Blockprofil NL štandardne vybavené mikrovetraním v rohu (okno RU).