Bezpečnostné

  1. sklo s bezpečnostnou fóliou (laminát)

  2. tepelno izolačné

  3. hliníkový rámček

  4. molekulárna sieť

  5. tesnenie

Bezpečnostné sklá znižujú riziko vlámania. V závislosti na konštrukcii laminovaného skla, ktoré je súčasťou zasklenia, majú skla zodpovedajúcu triedu bezpečnosti.